KLARTEC spol, s.r.o.

Spoločnosť Klartec spol, s.r.o. sa zaoberá výrobou techniky pre životné prostredie a prefabrikovaných betóvých výrobkov. 

Zoznam prác:

Vybudovanie novej trafostanice

Sheltered Workshop

Our company has granted the status of protected works
Newsletter
Join to letting information by email about news in our shop!