Revízie

Revízie

Ponúkame revízie elektrických inštalácií, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov (obvodov) uskutočňujeme v súlade s Vyhl. MPSV a R SR č.508/2009 Z.z. a s normou STN 33 2000-6-61 (východiskové revízie) a s normou STN 33 1500 (periodické revízie).

Podľa týchto noriem je potrebné podrobiť všetky bytové a nebytové priestory (rodinné domy, byty, komerčné priestory, kancelárie, výrobné haly) najprv východiskovou revíziou a následne pravidelnými periodickými revíziami v závislosti od prostredia, konštrukcie a využitia objektu.

Tieto normy sa vťahujú na elektrické zariadenia pevne nainštalované v budovách. To sú predovšetkým rozvádzače, rozvodnice, zásuvky, motorové, svetelné a ostatné napájacie okruhy pre všetko vybavenie využívajúce elektrický prúd.

Periódy pravidelných revízii su rôzne, napr. rodinný dom by mal prejsť pravidelnou periodickou revíziou raz za 5 rokov. Kancelárie, školy, hotely a reštaurácie raz za 3 roky. Obchodné domy, kiná a divadlá raz za 2 roky.

 

Chránené pracovisko

Naša firma má pridelený štatút chránené pracovisko
Novinky emailom
Pridajte sa na odber informácií emailom o novinkách v našom obchode!